Založeno 1994 pocitace levne
pocitace impact logo levne vykonne herni
  Počítače Impact - Servisní služby - E-shop - O nás - Kontakt - Technická podpora
 
 
  Kancelářské počítače  
Impact Orion (Cel./Pentium)
Impact Orfeus (Athlon X2)
 
Multimediální a HTPC
Impact Hefaistos (Core i3)
Impact Artemis HTPC (FM1)
 
Pracovní stanice
Impact Hermes (Athlon X4)
Impact Apollon (Core i3 1155)
Herní počítače
Impact Ares (AMD FX-4)
Impact Hades (Core i5 1150)
Impact Athena (AMD FX-6)
Impact Poseidon (i5 1150)
Počítače pro náročné
Impact Triton (Core i7 1150)
Impact Hera (AMD FX-8)
Impact Zeus (Core i7 2011)
 
 


počítače

počítače

Doprava ZDARMA!

Doprava počítačů po celém území ČR je zdarma. Počítače zpravidla expedujeme do 48 hodin. V ceně každého počítače Impact je expresní celorepublikový servis. V případě závady se o nic nestaráte, nikam nejezdíte.

Grafy výkonu:

Jakou vybrat grafickou kartu pro hry? Jaký vybrat procesor? Snad Vám pomůžou aktuální grafy výkonu,
které vždy najdete na této stránce. Více najdete zde ...

Tento počítač je testován na všech verzích Microsoft Windows 7. Více o operačním systému Windows najdete
zde ...

Značkové skříně
bez doplatku!

Nabízíme značkové PC skříně Gigabyte a CoolerMaster jako alternativu k základní skříni Impact. Vybrané modely najdete v konfigurátoru bez doplatku!

Tiché provedení!

Nabízíme možnost výrazného snížení hluku u našich počítačových sestav změnou BOXovaného chladiče na několik velmi tichých modelů Obdobně lze snížit hluk u grafických karet použitím bezhlučného silent chlazení nebo použitím velmi tichých chladičů Zalman. Tato řešení lze i kombinovat. Hledejte v konfigurátoru sestav položky Odhlučnění! S jakýmkoliv dotazem se na nás obraťte a rádi poradíme.

 
     
   
 

 

 

 

Certifikace systému řízení kvality
ISO 9001 a ISO 14001

Certifikace ISO je pro počítače Impact naprostou nutností. ISO certifikace je základ, který považujeme za prioritní v případě, že chceme vyrábět nadstandardně kvalitní a vybavané počítače. Poskytovat profesionalní a rychlý servis. U nás tedy není ISO jen papír, ale certifikace, která nám umožňuje kvalitně fungovat a nabízet vždy o něco víc.

Počítače Impact jsou certifikovány systémem managementu jakosti (kvalita výroby se servisu) ČSN EN ISO 9001:2001 pro výrobu a servis počítačů Impact. Počítače Impact jsou certifikovány i systémem enviromentálního managementu (ekologická výroba a servis) ČSN EN ISO 14001 pro výrobu a servis počítačů Impact.

Více všeobecných informacích i ISO certifikaci

Normou ISO 9001:2000 byl vytvořen rámec vývoje organizace, který podporuje všechny moderní praktiky řízení. Nezávisle na tom, zda se jedná o malý, střední nebo velký podnik nebo poskytovatele služeb popř. výrobní organizace – všechny organizace cítí širokou shodu mezi svými potřebami v konkurenčním boji a požadavky normy ISO 9001, např.: Vytvoření a zvyšování důvěry zákazníků je na prvním místě – a je tedy více než jen pouhým splněním požadavků zákazníka.

Proces k plánování a řízení obchodů je součástí systému řízení kvality ISO 9001.

Kvalitativní cíle jsou spojovacím článkem mezi výroky v politice podniku a jejich uskutečňováním v řízení procesů. Aplikace metod řízení procesů, tj. k identifikace, řízení, meření a zlepšování procesů. Vysvětlení interakce mezi procesy. Diferencovaně a vědomě etablovat parametry k řízení kvality produktu/služby, vykonávání procesů a působení celého systému. Informace je třeba ošetřovat, chránit a zpřístupňovat jako důležité zdroje v podniku. Musí být zajištěna integrita a disponibilita informací. Zavést vhodné komunikační cesty a prostředky k vytvoření efektivního vztahu se zákazníkem. Integrovat metody k měření spokojenosti zákazníka a aplikovat jako primární měřítko pro účinnost systému řízení kvality dle ISO 9001. Přizpůsobit infrastrukturu a pracovní prostředí specifickým požadavkům výroby produktů popř. poskytování služby. Strukturovat cesty a prostředky interní komunikace. Zakotvit procesy k neustálému zlepšování. V posudcích managementu stanovit účinnost systému ve vztahu k cílům systému řízení kvality dle ISO 9001 – zejména s ohledem na spokojenost zákazníka.

Osm principů řízení kvality podle ISO 9001

ISO 9001 podporuje osm principů moderního řízení kvality, které podstatně přispívají ke zlepšení výkonu organizace.

Princip 1 – Orientace na zákazníka
Organizace závisí na svých zákaznících, a proto musí porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků, splňovat jejich požadavky a snažit se překonat jejich očekávání.
Princip 2 – Vedení
Vedoucí pracovníci vytvářejí shodu účelu a zaměření organizace. Zachovávají interní prostředí, v kterém se lidé mohou zcela zasazovat za dosažení cílů organizace.
Princip 3 – Zapojení osob
Na všech úrovních určují lidé charakter organizace a jejich úplné zapojení umožňuje nasazení ve prospěch organizace.
Princip 4 – Procesně orientovaný koncept
Požadovaného výsledku lze dosáhnout efektivněji tehdy, když jsou činnosti a příslušné zdroje vedeny a řízeny jako proces.
Princip 5 – Systémově orientovaný koncept řízení
Identifikace, pochopení, vedení a řízení procesů, které jsou vzájemně propojeny jako systém, přispívá k účinnosti a efektivitě organizace při dosahování svých cílů.
Princip 6 – Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování celkového výkonu organizace představuje trvalý cíl organizace.
Princip 7 – Věcný koncept pro rozhodování
Účinná rozhodnutí se zakládají na analýze dat a informací.
Princip 8 – Dodavatelské vztahy k vzájemnému užitku
Organizace a její dodavatelé jsou na sobě závislí. Vztahy sloužící k vzájemnému užitku zvyšují schopnost tvorby hodnot obou stran.

Certifikace environmentálních systémů řízení ISO 14001

Počítače Impact jsou certifikovány systémem enviromentálního managementu (ekologická výroba a servis) ISO 14001 pro výrobu a servis počítačů Impact. Během několika let vznikly národní a mezinárodní soubory norem a regulátory. K systematizaci podnikových opatření na ochranu přírody a lidí, stejně jako k nepřetržitému, zlepšování životního prostředí celého podniku vznikla norma ISO 14001 a Nařízení č. 1836/93 Rady EU, s novelou č. 761/2001 z 19. března 2001 (často označovaná také Nařízení EMAS). Vycházející z jasné ekologické politiky vyžadují systémy environmentálního managementu zohlednění ekologických aspektů při všech činnostech, jasnou organizační a procesní strukturu, vyškolený a ekologicky uvědomělý personál, hodnocení účinků procesů důležitých z hlediska životního prostředí a otevřenou interní a externí informovanost o podnikové ochraně životního prostředí. Provozováním systému environmentálního managementu je vedení podniku pobízeno řídit komplexní a dynamické environmentální chování prostřednictvím cílů, strategií a použitím prostředků. Aktivní vnímání vlastního závazku využívá podnikatelské šance, např.: úspora energie, náklady na likvidaci, optimalizace procesů, „ekologické trendy“ a zabraňuje podnikatelským rizikům, např.: náklady na právní následky.

  Prodej levné a výkonné počítače: Výrobce - Počítače Impact Computers s.r.o. - založeno 1994.
Kontakt ústředna: Tel.: 605246712 - on-line chat - email komunikace (zpravidla reagujeme do 15 minut)
Vibrátory pro ženy - Fleshlight - Erotické pomůcky - Placky výroba - Converse boty ručně skinované boty converse.